Articles

GODS ARMY-SIKHONZA UNKULUNKULU WESIMANGA

July 25, 2019

49 Comments

 • Reply Sgcino Lungisani July 25, 2019 at 11:33 am

  ngiyayithanda i Gord's Army yooh ,ngokuhlabelela kanye nevangeli lakhona

 • Reply Njabulo Nkosi July 25, 2019 at 11:33 am

  Amen…

 • Reply Lungi Grootboom July 25, 2019 at 11:33 am

  nazoke i like this !!

 • Reply katywa philisiwe July 25, 2019 at 11:33 am

  I like this!! eyi God…

 • Reply Vuyani Phindani July 25, 2019 at 11:33 am

  Glory!Glory!Glory!Nkulunkulu Nkosi yezimanga,udale umhlaba kanye neZulu ngeZwi Lakhe 🙏

 • Reply Virginia Mangena July 25, 2019 at 11:33 am

  Powerful. …God of miracles.

 • Reply Patricia Mthimkhulu July 25, 2019 at 11:33 am

  Blessed in the name of Jesus,wow muhluJehova

 • Reply Kwanele Khumalo July 25, 2019 at 11:33 am

  Gods army siyabonga

 • Reply PB Tor July 25, 2019 at 11:33 am

  This song is so good. What does it mean though

 • Reply Nl Mphalulo Nontlahla July 25, 2019 at 11:33 am

  ungipete kahle moyoyingcwele

 • Reply Phumlile Masompisi July 25, 2019 at 11:33 am

  Jesus sikhonza unkulunkulu wezimanga😘😍👌

 • Reply Landry N'cho July 25, 2019 at 11:33 am

  6. Yazi ukuthi uma ngabe uNkulunkulu ebengumholi walawo mabandla, bebengeke  bathandaza ndawonye  namaBuddha, namahikaris, namaSulumane, nabathakathi, nama-masks, kanye nokudakwa nemidanso yempi …

  7. Futhi kakhulu. amabandla ase-Afrika angazimemezela kanjani kulobo buqhwaga futhi nakomabona kude (television) ababolile, kulabo ndlukulu futhi nemigwaqo yamakhosi, kulezi zindlela zomgwaqo, nakumaphephandaba aveza abantu besifazane abanqunu, imilolo engcolile nemidanso, ukusatshalaliswa kwamakhondomu, ukuhlela umndeni nokunye. Uyabona? Lapho isono sisemthethweni, ibandla kumele lizimemezele. Uma benikeza  amakhondomu kubafundi, kumasosha futhi kanye  nakwabanye futhi amabandla athulile, akufanele bathandaze uma kunjalo, uma kungenjalo bayisitha esikhulu se-Afrika futhi yilokho abayikho!

  9. Uma izijeziso zifika ezweni, ikakhulukazi zimelene namabandla futhi lezo zijeziso zibonakalisiwe njengakuqala konkulunkulu baseGibhithe. Uyabona? Mina, Kacou Philippe, isigqila sikaJesu Kristu, angikudabukisi kodwa kuyize ukuthi uthandaze. UNkulunkulu wavusa izinceku ukuba abonakalise isahlulelo njengoba avusa inceku yakhe uNebhukadenetsare ukuze amelane  no-Israyeli esikhathini esidlule. Akuyena yini uNkulunkulu ovumela konke okukwenzeka emhlabeni? [Umq: Ibandla lithi, "Amen! "].

  11. Kusukela ezimvini ababeyizo, abazukulu bamaKhristu, befunga iBhayibheli, baba yinkanyamba echotshozayo, bombarding, bezibophezela nge-vetoes kanye ne-embargoes. Esikhundleni sokuthumela ukolo emindenini yabo yase-Afrika mahala, bathumela izikhali zokubulala. Bathumela uTommy Osborn, uBenny Hinn, uMorris Cerullo, uBilly Graham, … ukudukisa izakhamuzi zomhlaba. Futhi bayaziqhenya ngokuthi, "UNkulunkulu abusise iMelika." Uma uNkulunkulu ebusisa leMelika engiyibonayo, khona-ke uNkulunkulu kumele aphenduke ngokubhubhisa iSodoma neGomora. Uyabona? Uma uNkulunkulu ebusisa le Ivory Coast engiyibonayo, khona-ke uNkulunkulu kufanele aphenduke ngokubhubhisa iSodoma neGomora. Futhi ekuvusweni, uNkulunkulu kumele acele abantu baseSodoma neGomora ukuba bathethelelwe. UNkulunkulu kumele acele abantu baseNineve ukuba bathethelelwe. Uyabona?

 • Reply Precious Phikathi July 25, 2019 at 11:33 am

  Lord of miracles lord of wonders you are worth to be praised. …Amen God

 • Reply Mtee Thola July 25, 2019 at 11:33 am

  iyangibusisa nayi ingoma sikhonza unkulunkulu wezimanga

 • Reply Ntakumba Zukani Bonke Ntakumba July 25, 2019 at 11:33 am

  Sikhonza unkulunkulu wesimanga enyanisweni madoda kunjalo maan tjoo

 • Reply Lindiwe Lovejoy July 25, 2019 at 11:33 am

  eyi nkosi yami angikwazi angenzele khona kulolusuku lwanamhlanje,inkosi yezimanga,syabona nkosi yethu

 • Reply Collen LT July 25, 2019 at 11:33 am

  O yes am blessed

 • Reply Nomusa Ntuli July 25, 2019 at 11:33 am

  uNkulunkulu abe nani njalo nje niyangbusisa

 • Reply Nomusa Ntuli July 25, 2019 at 11:33 am

  Ey Cc wam uyangbusisa ungkhumbuza eskolen kwiSCM ey sikhonza uNkulunkulu wezimangaaaaaaaaa***

 • Reply Nowowo Nongogo July 25, 2019 at 11:33 am

  Ey yayibetha le keyboard 100%

 • Reply Bongiwe Pauline Dube July 25, 2019 at 11:33 am

  Dance for the lord ladies ,I luv it shem

 • Reply Lillian letlaka July 25, 2019 at 11:33 am

  In Sesotho the song says…..re rapela Modimo wa mehlolo. Ruri ke wa mehlolo homme ba mo rapelang ba ke
  ke ba swabiswa leka mohla.

 • Reply Amo Makhetha July 25, 2019 at 11:33 am

  He's God of miracles… So blessed

 • Reply siphe tyana July 25, 2019 at 11:33 am

  Wow indeed our God is so miraculous… He is full of love.. I'm blessed oh Lord!

 • Reply ongeziwe tevula July 25, 2019 at 11:33 am

  Amen

 • Reply Thami Msezane July 25, 2019 at 11:33 am

  owezimanga ngampela ngoba sasigcinileh

 • Reply mookgo vries July 25, 2019 at 11:33 am

  Niyambusisa may the Lord keep blessing u bazalwane i team yonke nke.sisters la phambili who leads 🙌🙌🙌 eish….ne keyboad nje obaba siyabonga

 • Reply EVANGELIST PHILLIP July 25, 2019 at 11:33 am

  praise the lord

 • Reply rerisanang ogolotse July 25, 2019 at 11:33 am

  Oh yes,we serve a miracle working God.

 • Reply eliud mtailuka July 25, 2019 at 11:33 am

  may the Lord restore my stolen dignity

 • Reply Phakamani Vincent July 25, 2019 at 11:33 am

  Jesu Jesu Jesu Jesuuuuuuuuuu,weJesuuuuuuuu

 • Reply Ayanda Ayanda July 25, 2019 at 11:33 am

  Bab Sifiso uyangidlalela iKeyboard baba 🙌🙌🙌🙌🙌🙌😁😁

 • Reply Sibusiso Vincent July 25, 2019 at 11:33 am

  I love this song nkos yam uyacula losisi wow plus bo keyboard player ay bayayenza into yabo kulengoma wow kumnandi enkosin Jesus

 • Reply Nokubonga Purity July 25, 2019 at 11:33 am

  sikhonza unkulunkulu wesimanga

 • Reply Nqobile Nqoe July 25, 2019 at 11:33 am

  yangbusisa sisi

 • Reply Pumla Bevu July 25, 2019 at 11:33 am

  yhoooo inkosi ibe nani sikhonza inkosi yesimanga nyan

 • Reply simon mngadi July 25, 2019 at 11:33 am

  halelujah!!

 • Reply Best_A AtoZ July 25, 2019 at 11:33 am

  ai uyasho lo Sisi. ungvusela umlilo enhlizweni.

 • Reply Audrey sindiswa July 25, 2019 at 11:33 am

  ngempela esimkhonzayo owezimanga uvule la kuvalwe khona maqede scale lakuvulwe khona amen

 • Reply Audrey sindiswa July 25, 2019 at 11:33 am

  yacula wengane yabantu

 • Reply Akhonar Aiko July 25, 2019 at 11:33 am

  amen

 • Reply Claudia Ndlovu July 25, 2019 at 11:33 am

  hayi ke Sisi uyeyenza into yakho qhubeka kanjalo ngegama lenkosi

 • Reply Blessed Chegofatjo July 25, 2019 at 11:33 am

  Jeremiah 29 v 11 God has plans for our lifes

 • Reply Andisiwe Andisiwe July 25, 2019 at 11:33 am

  sis Nokulunga ndiamthanda shame..infect ndthanda ilizwi lakhe

 • Reply Nosibulelo Mhlontlo July 25, 2019 at 11:33 am

  Wesimanga

 • Reply Trace Soko July 25, 2019 at 11:33 am

  wat a dance sister ,sikhonzo nkulunkulu wezmanga

 • Reply Sboniso Nkule July 25, 2019 at 11:33 am

  Ayshay zandla phezulu Jesussssssssssssssss

 • Reply Bongi Bongiwe July 25, 2019 at 11:33 am

  Yebo sikhonza u Nkulunkulu wezimanga

 • Reply Precious Manana July 25, 2019 at 11:33 am

  wow!! this is my favourite song…mhhh there is too much power here. your voice sisi is anointed with His glory, you such a blessing

 • Leave a Reply